خبر جدید

جملات انگیزشی و سخنان زیبا و حکیمانه و پنداموز از اسطوره موفقیت و افتخار آفرینی استاد رزیتا دغلاوی نژاد

تیتر اینه کتاب فلسفه ذهن به نویسندگی دانشمند و فیلسوف مشهور ایرانی استاد رزیتا دغلاوی نژاد

« اصل اثبات »

کسی که برای خود اثبات شده است ایمانی مستحکم نسبت به خویش دارد و نیازی به گفتار در صدد اثبات خویش به دیگران نائل نمی آید کسی که به اندیشه های خود ایمانی قوی و راسخ دارد غنی می باشد و انسان غنی اصلا حرف نمی‌زند .

« سکوت جایز »
حرف نزن جز دلهره چیزی بیش نیست وقتی حرف بزنی خواهی فهمید که درست فهمیده نمی شود و دلهره ای گزاف تر نصیب تو آشفته دل می شود .

« اصل اجتناب »
به سه عنصر دروغ ، غرور ، عشق تکیه کردن اشتباه محض دنیوی می باشد .
انسان با غرور بی رحمانه می تازد .
با دروغ زندگی را بر خویش میبازد .
و با عشق در آتش بی رحمی ها ناجوانمردانه می میرد…
« مسیر صداقت و درستکاری»
صداقت داشته باشی دوستان زیادی نخواهی داشت ولی بی شک دوستانی درستکار همرنگ آب زلال و پاک و مطهر از جنس خود پیدا می‌کنی .

« خاطرات شگفت انگیز »
خاطرات ، عجیب شگفت انگیزند .
گاهی اوقات ما را به وجد می آورند و لبخند بر لب ما می نشانند.
می‌خندیم چون روزهایی به اشتباه می گریستیم .
و گاهی گریه میکنیم به یاد روزهایی که می توانستیم قاه قاه و با تمام وجود بخندیم و شاد باشیم ولی به اشتباه و بی تبیین و بی برنامه ریزی امروزمان را بی رحمانه و با تآسف گریستیم .

« ایستادگی »
اعتقادات ایستادگی می طلبند.
اگر بزدل و بی اعتقادی بی شک و بی گمان توان انجام هر رذالتی را داری…

« نوای موسیقی »
نوای موسیقی نیروی حیات بخش و روح نواز زندگیست موسیقی به گونه ای اسرار آمیز ، یادآور خاطرات روزهای تلخ و شیرین همراه با وجد و شادی مسرور و مضاعف و در عین حال زنده شدنیست .

« مقصد نهایی »

کسی که شهامت ندارد خطر را پذیرا باشد ، در زندگی مقصود و هدف مشخصی نخواهد داشت .

« عزم راسخ »
صاحب عزم و همت پیچ و خم ها و فراز و نشیب های زندگی را هیچ گاه با یآس و استیصال به روبه رو نخواهد نشست .

« حقیقت در عین واقعیت »
گویی پنداشته ای که جسم کوچک و ناتوانی هستی؟!
بدان در درون تو جهان بزرگی به وسعت بیکران دریای آبی نهفته است.

« ثانیه های طلایی »
بدان فرصتی که از آن بهره نمیجویی آرزوی دست نیافتنی دیگران است.

« آفرینش فرصت »
افراد شجاع غرق در آفرینش فرصتند.
ولی بزدل ها و کوته فکران ضعفا منتظر ایجاد فرصت و رخ دادن معجزه زندگی را به آرزو نشسته اند.

« شناسایی عالم از جاهل »
دانشگاه فرصتی برای محک زدن استعدادهای افراد در جهت کشف بی استعدادی آن هاست .

« آینده سازان »
کار کن و آینده را بساز با عزمی راسخ و پاهایی مستحکم فکر کن تا ابد زندگی خواهی کرد و آن چنان زندگی کن که گویی فردا چشم از جهان فرو خواهی بست .
این است راه صحیح داشتن نتیجه ای مطلوب از زندگی همراه با خردمندی و برنامه ریزی دقیق

« ممکن الخطا »
انسان جایز الخطا نیست ، ممکن الخطاست .
با جابجایی یک کلمه تغییر کلی در نگرش انسان در راستای عمل ایجاد می شود .
پس جمله تک به تک از ساختار کلماتی حاوی خردمندی ، اصولی واحد ، با ثباتی مشخص معنا و مصداق پذیر تلقی می شود .

« خوشبختی محض »
خوشبختی از ما تقاضای به ثمر رساندن کارهای بزرگ را انتظار ندارد .
او فقط میـــخواهد آرزوهایمان را با عشقی شگرف به جشن شادی و پایکوبی بنشینیم .

« در حال زندگی کن »
هراس از آینده ، حسرت از گذشته های گذشته ، به فنا کردن امروز منجر می گردد .
پس امروزت را به سرنوشت گذشته های گذشته نیز مبدل نساز .

« فتح قله »
فتح قله های پیشرفت و ترقی از کسب دانش و تجربه در راستای شکست های پیشین معنا می شود .
تا تجربه کسب نکنی و شکست نخوری پیروزمندی مطلق از آن تو نخواهد بود .

« ذات الهی »
جهت الهی شما ، دریای بی ساحل و پهناوری است پاکیزه و نیک صفت
ذات الهی از ازل پاکیزه است خالص و ناب و اصیل

« اصل خوشبختی »
خوشبختی زاویه دید و طرز نگاه توست .
اگر زندگی را به زیبایی نظاره گر باشی خوشبختی دقیقا همانجاست .

« ایمان ، تقوا ، عمل صالح »
به این نمی اندیشم که در کجای این جهان هستی متولّد شده ام به این می اندیشم که برابری و برادری را در ایمان ، تقوا و عمل صالح با انسانیت و ترویج انسانیت در خویش اسطوره سازم .

« اصل برتری »
برتری نفرت می آورد . چون نمی توانند برتر باشند تو را منفور عالم تلقی میکنند .

« درخشش »
درخشش را در خود رو به فزونی بیشتر و بیشتر جستجو کن .
برای رسیدن به اصل برتری اول خودت را بشناس و دوم افراد شکست خورده و بی تجربه کاملا دوری کن .

« تواضع و فروتنی »
تکبر محصول و زائیده قدرت مادی و خود شیفتگی افراطیست .
ولیکن تواضع و فروتنی محصول و زاییده قدرت معنوی و آکنده و مملو از خردمندی ، قلبی پاک و بی ریا ، خلوص نیت ، محبوبیت و در نهایت اصل خوشبختی و برتریست .

« خوبان عالم »
خوب باش خوبان همه در عرض زمان و در عرش جهان میدرخشند و جاودانه اند.

« عشق »
زن ضعیفه ، احمق و پول پرست نیست .
زن ذاتی شکننده ، لطیف و عاطفی دارد .
توجه عاشقانه به زن ، مرد را به خوشبخت مطلق و ممکن عالم مبدل خواهد کرد .

« پرودگار عالمیان »
انسان زندگیش را مدیون ضربان قلبش نیست .
حیات او وابسته به غذا و خوراک نیست .
او به لطف پروردگار زندگی را با عشق و ایمان به سرزندگی نشسته است.

« موفقیت اکتسابی و انتخابی است »
جمله «موفقیت اتفاقی نیست بلکه اکتسابی و انتخابی است » به گذشت زمان در راستای تجربه و بهره برداری و برداشت مؤثر از شکست های پیشین در راستای عطف هدفی واحد رو به سمت پیروزی مطلق اشاره دارد .

« کمالگرایی مطلق »
اصل برترین بودن : هرگز اجازه نده انتخابت کنند همیشه خودت انتخاب کننده باش اصل ارزش گذاری بر خود معادل همین اعتقاد است.

« فلسفه ماده گرایی »
فرد موفق کسی است که به گذشته برنمی‌گردد در زمان حال زندگی میکند و برای آینده برنامه ریزی هدفمند و واحد و مشخص دارد .

« اصالت ذهن »
واقع گرایی یک اندیشه به خردمندی در عصر حاضر برمی‌گردد .

« تفاهم نامه خردمندی »
برد در میدان زندگی به عقد تفاهم نامه همکاری میان عقل و احساس در مقابل نقطه نظر شخص مقابل برای ایجاد نقطه ارامش برمیگردد .

« فرسایش ذهن »
فرسایش ذهن همان پنداشته های منفی درباره هر ایده پردازی و فرضیه بافی در مسیر خاموشی تلقی می شود .

« شرطی سازی خوشبختی »
شرطی سازی یک پدیده در راستای مثبت اندیشی ، به پیروزی سوق داده میشود .

« خویشتن پنداری »
شکست یعنی همان الفاظ منفی در راستای شکست همانند : من نمیتوانم نمی شود نخواهد شد و…

« دریچه نورانی »
زندگی دریچه نورانی نگاه ماست گر به روشنی نظاره گر باشی ، خوشبخت ممکن عالم خواهی بود .

« خود واقعی »
من خودی هستم از جنس خودشناسی نه خودی از جنس تغییرهای ثانیه به ثانیه ای دیگران .

« خودشناسی »
برای پیروزمندی یک هدف نیاز نیست آپولو هوا کنید فقط کافیست خودباوری و خودشناسی و مثبت اندیشی را تمرین و تکرار کنید .

« تهی مغزان »
تهی مغزان همان غیبت کنندگان و شکست خوردگان عصر حاضر هستند .

« دریپ میدانی شکست یک تخریب »
موفقیت جاخالی دادن از پرتاب جملات منفی به سمت شماست . با دریپ میدانی زمین موفقیت از موانع ها مستحکم و خردمند جاخالی باید داد .

« پولادین منصب »
خودباوری ترکیب خودشناسی ، قوه تعقل و تفکر و اراده ای پولادین در راستای عطف نقطه هدف است .

« پیمایش راه صعود »
پیمایش راه صعود به تزلزل مفاهیم منفی و سازندگی در مسیر مثبت اندیشی مصداق پذیر است .

« تلنگری عظیم »
موفقیت تلنگری عظیم به خود در مسیر ایستادگیست.

« بنی آدم های برادر »
تا دست خود نگیری دستت هرگز گرفته نخواهد شد .

« اصالت ادب »
اصل ممکن محبوبیت ، همنشینی با آداب و آداب دان است .

« خطای اندرونی های سهمگین »
یک واقعه اتفاقی نیست به خود بنگر و با خود بگو در کجا مرتکب خطایی سهمگین شده ام ؟ چرا و چگونه ؟!

« فلسفه وجود »
تجربه اصل برتر سازندگیست.

« گذشته های توخالی »به گذشته برنگرد چنانچه برگردی امروزت اینک نیز گذشته است .

« هدفمندی یک سرانجام نیک »
آینده ، برنامه ریزی و هدفمندیست نه تکرر غرق شدن در افکاری پوچ در راستای امروز و دیروزهایی که در بطلان و انکار حقیقت در تفکرات منفی ، نهی پنداری شده و در عبور صعودی تخریب گذشته .

« ساده زیستی »
ساده زیستی زیباست . آموختم سادگی در خودشناسی و شناخت خود معنا و مصداق پذیر است .

« اسطوره مهربانی »
داشتن قلبی پاک در مقابل ظلم از تو یک قهرمان میسازد .

« جادوی معجزات »
مهربانان جادوی معجزات خوشبختی اند هر چه بیشتر ، مهربانی فزونی تر و جهانی تر.

« اصالت غنی »
برگ سبز از ریشه ای مستحکم نشآت میگیرد سبز باشی ریشه و اصل و اصالتت رو به نکویی جاودانه تر می باشد .

« طراوت زندگی »
آب مایه حیات است حیات تو زندگی توست همانند آب پاک و زلال و طاهر باش . بی شک حیاتی سرشار از طراوت تقدیم توست .

« اسطوره جاودانه »
مثبت اندیشی از تو یک اسطوره قهرمان میسازد . در دنیایی که پوچی و منفی نگری باب است تو مثبت اندیش باش آنگاه اسطوره برتر موفقیت ، جاودانه از آن توست.

«چرا و چگونه »
برای صلح و لبخند نیاز به تشویش درونی و اما و چرا و چگونه ها نیست کافیست ببخشی ، بخندی ، کوتاه بیایی و بخشندگی و انسانیت بر جای بگذاری .گر ترویج کننده انسانیت باش بی شک برکت همواره در زندگی تو جاری و لبریز و لبریزتر .

« اصل پیروزی »
اصل پیروزی دو به علاوه دو نیست بلکه میلیارد ضربدر میلیارد در عرض روزمرگی هایی رو به جلو به سمت فتح قله های پیروزی است.

« نور خوشبختی »
برای داشتن خوشبختی بخشنده باش چرخه مدووار بخشندگی سرمایه و برکت
سفره ات را روزانه رو به افزایش و فزونی خواهد کشاند .

« اصالت وجود »
دستش را بگیری دست ها دستت را در مواقع سختی میگیرد . یک قدم پیش برو هزاران قدم نیکو و خیر به سمت تو روانه است .
چرخه مدووار احسان و نیکی در منزلت تفاهم نامه خرد و عمل صالح تو همیشه به راه است.

« فلسفه ذهن »
علم برتر است یا ثروت ؟؟
بی شک چرخه مدورواریست که به وجود هم معنا و مفهوم ویژه در راستای ثباتی جایز در ره عمل می بخشد .

« ماتریالیسم دیالکتیک »
فلسفه ذهن یک خودباوری از جنس خویشتن پنداریست .

« تعقل غنی منصب »
برای سخن پیشه کردن کمی تعقل بعد سخن .

« سخنوران برتر »
سخنوران برتر فلاسفه ای کتابخوان و آگاه در مسیر دانش های گوناگون تلقی می شوند.

« مقیاس دانش »
گر به رسوایی ذهن بسنده کنی مقیاس دانش و آگاهی تو در باب چگونه و چراها به مرحله ارزیابی مابین این دو خواهد رسید .

« واقعه تنش زا »
ندانستن یک واقعه شخصی از زندگی اطرافیان تنش زا و دخیل در زندگی فرد نیست . آن چیز که تنش زاست حس کنجکاوی تو به چیزیست که به تو و زندگی تو مرتبط نمیشود .

« هیاهوهای پوچ »
متمرکز شو به هدفمندی مفید و کاربردی در راستای موفقیت و پیروزمندی . به راستی که در اطراف ما کنجکاوی های بیهوده جز هیاهوی پوچ و شکست خورده اطرافیان چیزی بیش نیست .

« قدرتمندی فاخر »
نبرد رستم و سهراب نبرد اندرونی به سمت قدرتمندی فاخر تلقی نمی شود . نبرد بینابین پیروزی و شکست میزان قدرتمندی تو را در .
مقیاس سنجش آزمون و خطا ارزیابی می‌کند .

« نقطه عطف هدف »
پیشبرد اهداف کار سختی نیست .کمی باور را با اراده و خودشناسی ترکیب کن .ثمره تو گشایش دروازه پیروزی است .

«تبلور یک رویا »
ترویج یک اصل اساسی باثبات همانند یک تثبیت فرضیه به سمت نتیجه گیری علمی می باشد .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا