خبر جدید

سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی از دانشمند و فیلسوف مشهور ایرانی استاد رزیتا دغلاوی نژاد

در این بخش از سایت لردخت سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی از دانشمند و نابغه فیلسوف مشهور ایرانی استاد رزیتا دغلاوی نژاد دختر مشهور عروسکی ایران با نام هنری خاله رزیتا و خاله فرشته مهربون را از کتاب دروازه حقیقت به نویسندگی ایشان که به تازگی به چاپ و انتشار رسیده برایتان گرد آوری کردیم

 

۱:فرمول موفقیت :

ایجاد فرضیه + تعیین هدف + خواستن + توانستن + تفکر + تآمل + روحیه شکست ناپذیری + خودشناسی + خویشتن پنداری + اراده پولادین + عزم راسخ + پاهایی مستحکم و استوارانه + مثبت اندیشی + پیمایش مسیر صعودی با کمترین اشتباه و تکرر اشتباه= موفقیت / پیروزی

۲:« پلکان صعود »

هرگز خودت را دست کم نگیر .
پخمه های گوناگون همیشه عادت دارند شکست هایشان را به زور تحمیل کنند .
عاقلانه جسور و خودت باش .
پلکان ترقی مسیر استوارانه همیشه هموار است کافیست که فقط خودت بخواهی .

۳:« قانون لیاقت ها »

زندگی قانون لیاقت هاست .
لیاقت قانون ارزش گذاری هاست .
ارزش گذاری بر خود همان دریافت لیاقت هاست .

۴: « توبه شکست »

توبه شکست پیروزیست .
گر به تجربه از آن بهره جویی جستی .

۵:« شخصیت شناسی فردی »
زندگی زیباست اگر در آن مصداق معانی میزان ارزش گزاری فرد بر خود و احترام به شخصیت و عواطف و احساسات و اهداف والای خویش را صمیمانه تر درک کنی و به آن عشق بورزی .
دنباله روی خودت باش تا خود را دوست نداشته باشی دوستت نخواهند داشت .

۶:«‌چیرگی دست توانا»

تا خودت نخواهی فرصت ها به تو اجازه خوشبختی نمیدهند .
به پای اشتباهات پیشین هر چقدر بمانی از واقعیت ها و مسیر خوشبختی ها دور و دورتر رانده تر خواهی شد .
در بطلان کمک و همیاری اگر خود دست خود نگیری هیچ دستی دستت نخواهد گرفت .

۷:« بصیرت حقیقی »

بر اساس یک واقعیت من باخته ام .
نور یقین تلنگری زد.
گفت برخیز و بپا خیز .
استوارانه سلاح نبرد را بر دستان پرقدرت و راسخم به سوی گذشته هایم نشانه گرفتم.
کیو کیو بنگ بنگ
بلاخره کشتمش .
کاهلی ، جاهلی ، تنبلی ، ناتوانی ، غرور ، خودخواهی ، یآس ، ناامیدی و نگرش های منفی همه را با عزم و جزمی راسخ کشتم و اینک برگ برنده در دستان تنومند و قدرتمند من است .
هم اکنون من یک برنده و جنگجوی در راستای رسیدن به موفقیتم .

۸:« پایکوبی اصل تداوم »

برای پیروزمندی نبرد میان عقل و احساس اندکی شکست آمیخته مسیر طویل امتداد راهم شد .
به تجربه رجوع کردم و اینک عاقلانه یک عشق زیبا و پایدار را احساسی و عاشقانه در کمال عقل و احسان مستدام و رو به پایداری به شادی و پایکوبی نشستم .

۹:« تداوم مسیر »

تداوم مسیر از نقطه شروع تا عطف بر اساس خود باوری عمیق و خویشتن پنداری نشآت می گیرد.
خودباوری اصل برتر سازندگیست .
تفکر سازنده از مسیر متوالی فرضیه به نتیجه یا عمل تنها به درک مفهومی و درک وجودی و آنالیز شده متغیر مستقل و وابسته در جمله خواستن توانستن است تحقق میگردد.

۱۰:« استمرار هدف »

یافتن جستجوی تداوم جان بخشیدن و تحقق یافتن به استمرار هدف هاست.
تا هدف والایی برای یافتن در ذهن محقق نسازی در جستجوی پیروزی و برد نهایی نخواهی بود.

۱۱:« تبلور یک رویا »

زندگی قانون احترام و ارزش گذاری هاست .
تا زمانی که به خودخواهی و نفس حیوانی دچاری وارد زندگی تکامل یافته انسانی شدن یک اشتباه محض است .

۱۲:« حقیقت عشق»

حقیقت عشق یعنی از خودگذشتگی در مسیر ارزش گذاری به اعتقادات معشوق

۱۳:« نقطه آسایش »

برای اجتناب از فاجعه سیاست سکوت بهترین گزینه در باب رسیدن به نقطه آسایش تلقی می شود .

۱۴:« دروازه حقیقت »

زندگی مسئله‌ای برای حل‌کردن فیثاغورث های ساختگی و وهمی نیست ، بلکه واقعیتی است که باید در فراز و نشیب زندگی با آن مواجه شد و بر اثر آن تجاربی کاربردی و مفید کسب کرد .
گر در این مسیر خردمند شوی برده ای گر در سستی و کاهلی از آن تجارب بهره نجویی باخته ای .

۱۵:« اصل اتحاد »

اصل اتحاد حاصل پیروزمندی و پیوستن جمع کثیری از هم برابران مفرد بر اثر عقد تفاهم نامه برابری و برادری می باشد .

۱۶:« اصل این همانی فاجعه »
تنها آشوب اصل این همانی فاجعه ، داشتن نگرشی منفی نسبت به ساده ترین مسائل ممکن در روزمرگی هاست .
نگرش منفی باعث و بانی تمام گرفتاری هاست .

۱۷:« ماحصل خودشناسی »

شادی حاصل زندگی کردن بر پایه هدف است هدف یعنی خودشناسی نه آدم‌های منفی نگر و چیزهای نالایق و شکست خورده دور و اطرافت .

۱۸:« آجرهای پولادین »

بزرگ مرد واقعی و موفق کسی است که بتواند با آجر‌هایی که دیگران برایش پرتاب کرده اند ساختمانی با پی محکم برای زندگی‌اش بسازد .
این آجرها همان تجربه های تمسخر دیگرانند که با سلاح قدرت ، اراده و خواستن توانستن است بر پایه اهدافی والا و مستحکم رسوایی پرتاب کنندگان را دیر یا زود در بر خواهند داشت .

۱۹:« اصالت خرد »

تهی مغزان عاری از هرگونه اصالت پولادین منصبند .
سست نگر ، جاهل ، کاهل ، معلوم الحال ، نادان در علم النفس همانند یک فقدان بارز در عین واقعیتی پوچ منصبند .

۲۰:« سست منصب »

سست منصبی ریشه در نگرش های منفی ، کاهلی و جاهلیت دارد .
هیچ عالمی در روزمرگی هایش القاب جاهل را با خود حمل نکرده است .

۲۱:« ریشه اصالت »

ریشه اصالت یک کاشت محکم از اصل بیخ و بن است .
وقتی علم و آگاهی و هدف را مصمم و پولادین اراده در مغز و اهدافت بکاری محال است محصول جاهلی و کاهلی و نادانی را برداشت و به ثمر بنشینی .

۲۲:« طالبان علم و خرد »

علم بر اثر طالبان خرد به یقین استوارانه محقق میگردد .
طالبش باشی داراییت افزون .
رهایش کنی جاهلیتت افزون .

۲۳:« نور یقین »

به فزونی یک باور اعتقاداتت را به یقین مبدل ساز .
هدف با واقعیت زمانی همگام است که محقق کردن آن با عزمی راسخ و اراده ای پولادین استوارانه نشآت بگیرد .

۲۴:« همنشینی با ادب »

سپاسمندی قانون نیکوی ادب و احترام و ارزش متقابل است .
سپاس از تو یعنی سپاس از خود .
ادب اصالت است .
احترام نزاکت است .
همنشینی با ادب و آداب دان اصل برتر اصالت و نزاکت است .

۲۵:« اصل ازدواج »

ازدواج قانون سیاست و احتیاج است .
تا پول و اراده و احتیاج نداری به بازار رفتن غیر ممکن و محال است .
هیچ عشقی با گرسنگی عاشق باقی نمانده است .

۲۶:« خودشناسی »

گهی باران گهی طغیان گهی عالم ز بهر غیر ممکن ها
گهی راه وگهی تار و گهی رویای بی اتمام
گهی روشن زبهر آرمیدن
گهی باور _گهی روشن گهی خواستن ز آغاز توانستن
گهی رویای زود هنگام
گهی باران بی اتمام
گهی خود های با منطق _گهی رویای بی منطق
گهی من میتوانم ها
گهی سمع تجارب های بی پروا
گهی درک وگهی صبر و گهی طاقت
گهی رسواترین جاهل که در بند تکرر ها
گهی تکرار گهی باور گهی آغاز اتمامی دگر
گهی سوزی زبهر خویشتن ها
گهی آری بود بهر شکستن ها
گهی من تو گهی تو من
گهی زین پشت مدور وار
گهی ضامن گهی تیری رها کنده
گهی رویای پروازی سراسر نیله و مکره
گهی عاشق گهی معشوق گهی باور چنان مغرور
گهی آن خودشناسی آن تجسم
گهی انسان به معنای اخص جمله توهم
گهی انسان به رسم آدمیت
گهی آدمیت در عین واقعیت
همان واقع همان انسانیت ها
که با انسانیت دنیا شود شکوفا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا